hoofdafbeeldinghoofdafbeelding
Voedingsonderzoek
ProtEUs

ProtEUs is een voedingsonderzoek dat wordt uitgevoerd door onderzoekers van het VU medisch centrum. Zij doen onderzoek ter ondersteuning van de gestelde hypothese dat het huidige eiwitgehalte in kunstvoeding voor baby’s te hoog is, waardoor op latere leeftijd een grotere kans op overgewicht bestaat. ProtEUs wordt hierin ondersteund door de Europese Unie.

Ik ben gevraagd een website te ontwerpen die fungeert als online folder en inschrijfformulier, zodat potentiële deelnemers zich kunnen aanmelden voor dit onderzoek.

 

Oplossing voor dit vraagstuk is een ondersteunende one-pager waarin een grote hoeveelheid content beschikbaar wordt gesteld over de verschillende aspecten van het onderzoek. Via een invulformulier schrijven ouders zich in voor meer informatie. 

De balans behouden van de hoeveelheid content was erg belangrijk. Samen met de opdrachtgever heb ik het kortst mogelijke verhaal geschreven. Er zaten daarnaast een aantal restricties aan het ontwerp en de content, zoals het promoten van kunstvoeding dat verboden is. Het ontwerp en de content is dan ook besproken en goedgekeurd door een ethische commissie. 

 

Dankzij de website heeft het onderzoek meer bekendheid verkregen. Inschrijven vergt minder moeite van beide proefpersonen en onderzoeker. Hierdoor kan de wervingsperiode aanzienlijk verkort worden. 

Terugkijkend op dit proces had ik graag wat meer tijd willen steken in het finetunen en uitwerken van het visueel ontwerp. Doordat het budget beperkt was waren hier de middelen niet voor. Desondanks heb ik veel kunnen leren over het aannemen van eigen projecten, nauw klantcontact en samenwerking met de developer.

 

Zie het project live op www.proteusonderzoek.nl 

 

Showcase       Coach        Little Sunshine       Proteus