HoofdafbeeldingHoofdafbeelding
Making data tangible
Coach

Coach is het project waar ik tijdens mijn minor Interface & User Experience Design aan heb gewerkt. Onze ontwerpvraag was: “How could environmental data influence where and when people go for their outdoor activities?” In twintig weken heb ik samen met mijn team een app gecreëerd waarmee astmatici op basis van hun individuele vorm van astma kunnen zien wanneer zij het beste kunnen gaan rennen. 

Dit project hebben wij gedaan in samenwerking met CLEVER°FRANKE. Tijdens dit project was ik de eindverantwoordelijke voor het visueel ontwerp. Ik heb me gefocust op de uitstraling en communicatie van Coach, omdat er een vertrouwensband moet ontstaan en Coach zich als expert moet opstellen. 

 

Research
Onderzoek vormde een belangrijk deel van ons project. We deden veelvuldig deskresearch en spraken, naast de doelgroep, met experts: artsen, data-experts, en het Ministerie van Volksgezondheid. Op deze manier vergaarden we informatie over datageneratie en -visualisatie, omgevingsdata en natuurlijk de gebruiker.   

Concept
Op basis van ons onderzoek splitsten we het probleem op in drie conceptoplossingen die ieder een deel van de ontwerpvraag oplosten. We kozen samen met C°F voor wanneer, omdat dit concept het sterkste stond.

Onboarding proces
Om de introductie met Coach meer betekenis te geven, kozen we het onboarding proces vanaf een ander perspectief te benaderen. Dit is nodig omdat we gedurende het proces persoonlijke informatie van onze gebruiker vragen. Door het gebruiken van een chat-vorm maakt de gebruiker kennis met Coach op een persoonlijke manier. Dit wordt, samen met positiviteit, doorgevoerd in de rest van de communicatie van de app. Hierdoor benaderen we de gebruiker en zijn astma op een stimulerende manier. 

Radar
Voor het opstellen van de persoonlijke index is het nodig om van de gebruiker te leren welke individuele astma triggers zij hebben. Om uit te zoeken in welke vorm zij het beste antwoord konden geven op deze vragen hebben we een A/B/C-test uitgevoerd. Door de antwoorden met een afsluitende vraag te matchen konden we bepalen dat de manier waarin mensen triggers een score gaven het beste werkt.

Deze keuze goten wij in een radarvorm. De gebruiker krijgt een overview te zien en doormiddel van visuele aanwijzingen weet hij of zij de triggers een score te geven. Daarna krijgt de gebruiker een overview van zijn of haar individuele astma te zien. Op basis van deze informatie wordt de persoonlijke index opgesteld.  

Communiceren van een tijdslot
Nadat de gebruiker een notificatie heeft ontvangen met het beste tijdslot, krijgt hij, bij het openen van de notificatie, een persoonlijke score te zien over de tijdsspan van twee dagen. Deze index is een combinatie van real time data en de trigger waardes die zijn ingevuld tijdens de intake. In dit scherm zijn de beste renmomenten visueel zichtbaar, net als de niet aan te raden momenten. Meer uitleg van de index kan gevonden worden in het tweede level, waar per astma trigger de waarde te zien is. 

Rauwe data
Om onze gebruiker met meer informatie te ondersteunen is een diepere laag van data ontworpen. Deze laag wordt geopend door de telefoon te kantelen. Hier kan de gebruiker eenvoudig zien hoe de index is opgebouwd uit verschillende factoren. Om nog meer detail te zien is er de mogelijkheid elke factor individueel uit te lichten, waarbij schaal en limieten zichtbaar worden. Deze limieten zijn persoonlijk, afhankelijk van de ingevulde waarden in de intake en voorgaande renmomenten. 

Meer zien?
Coach was genomineerd voor de Young Talent Spinawards en is gepresenteerd in Zweden tijdens de SIDeR conferentie(2016). Het paper dat ik presenteerde is hier te lezen.  Daarnaast is een volledige casestudy van dit project beschikbaar.
 

Showcase       Coach        Little Sunshine       Proteus